Sự thay đổi, hay sự linh hoạt nhận thức, là thành phần của chức năng điều hành cho phép chúng tôi thực hiện các hành vi khác nhau dựa trên sự thay đổi của các quy tắc hoặc loại nhiệm vụ. Một số tác giả tranh luận tính linh hoạt đặc biệt quan trọng như thế nào trong các hoạt động phức tạp chẳng hạn như, chẳng hạn, những công việc yêu cầu phụ trách các khía cạnh khác nhau của vấn đề hoặc sử dụng các chiến lược tính toán khác nhau.

Tuy nhiên, không dễ để thiết lập mối liên hệ giữa tính linh hoạt nhận thức và kỹ năng toán học, đặc biệt là xem xét các bài kiểm tra đánh giá tính linh hoạt nhận thức:

  • khác nhau về cài đặt (một số, chẳng hạn như Kiểm tra tạo đường mòn, có một quy tắc rõ ràng, trong khi những người khác như Bài kiểm tra phân loại thẻ Wisconsin yêu cầu bạn tìm ra quy tắc)
  • có điểm số (có thể liên quan đến thời gian phản ứng, độ chính xác hoặc hiệu quả) được tính toán khác nhau

Hơn nữa, thường xuyên, các nghiên cứu không đủ phân tầng theo độ tuổi, tình trạng kinh tế xã hội và các yếu tố khác có thể đóng vai trò chính.


Trong một cuộc phân tích năm 2012, Yeniad và các đồng nghiệp [1] đã phân tích 18 nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa tính linh hoạt và khả năng toán học, xác định, ở mỗi người trong số họ, các đặc điểm của mẫu (tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế xã hội) và loại điểm và các quy tắc được sử dụng trong các bài kiểm tra.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

  • có một mối quan hệ đáng kể giữa linh hoạt nhận thức và kỹ năng toán học (và đọc)
  • mối liên hệ giữa tính linh hoạt trong nhận thức và thành tích học tập nó không bị ảnh hưởng loại quy tắc áp dụng trong bài kiểm tra, loại điểm được sử dụng, tuổi của trẻ em, giới tính, trình độ học vấn và tình trạng kinh tế xã hội.

Thật không may, do số lượng nghiên cứu ít, các tác giả đã không thể tách mối liên hệ giữa tính linh hoạt nhận thức và thành tích học tập khỏi mức độ nhận thức chung.

Trên thực tế, nhóm nhấn mạnh rằng, phân tích dữ liệu từ một số bài báo được chọn ở đầu phân tích tổng hợp, mối quan hệ giữa trí thông minh và kỹ năng toán học (và đọc) dường như mạnh mẽ hơn về điều đó giữa sự linh hoạt nhận thức và kết quả học tập. Do đó, vẫn còn phải làm rõ vai trò của tính linh hoạt nhận thức là gì, mạng lưới của cấp độ nhận thức chung.

 

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
chức năng điều hành toán học