Trong khóa học video này, chúng ta sẽ xem cách:

  • Tạo tab nhanh chóng và gọn gàng bằng các phím tắt
  • Cài đặt tiện ích bổ sung
  • Phát các trang trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên
  • Tạo hoạt ảnh tùy chỉnh

Ngoài video khóa học, bạn sẽ có một thư mục với các tài liệu được sử dụng trong khóa học + hàng trăm hình ảnh miễn phí + các mẫu PowerPoint làm sẵn.

Như với tất cả các khóa học không đồng bộ của chúng tôi, quyền truy cập là suốt đời.


Tìm khóa học tại đây: https://trainingcognitivo.teachable.com/p/laboratorio-di-powerpoint-per-attivita-logopediche

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
10 hoạt động với đôi