Mô tả

BVS

BVS-KHÓA HỌC đó là pin dùng để đánh giá chủ yếu trí nhớ làm việc trực quan và không gian trong thời đại phát triển. Đây là những lĩnh vực nhận thức mà việc đánh giá là rất cần thiết trong trường hợp khó khăn trong học tập trong thời đại phát triển, do ảnh hưởng cơ bản của chúng đối với một số kỹ năng học thuật. Nó bao gồm các bài kiểm tra cấp một và cấp hai.

[Wp-review]

Kiểm tra cấp độ đầu tiên

Le kiểm tra cấp độ đầu tiên được đại diện bởi Kiểm tra khóa học khoảng chữ số, cả hai cũng có trong các loại pin khác (WISC-IV, BVN 5-11 và BVN 12-18) nhưng với một số khác biệt:


Il Kiểm tra khóa học nó chỉ được hiệu chuẩn trên một dân số từ lớp ba của trường tiểu học đến lớp ba của trường trung học cơ sở. Nó cũng đưa vào xem xét thành phần bộ nhớ trực giác nghịch đảo (có liên quan nhiều hơn đến các thành phần điều hành bộ nhớ làm việc thay vì chỉ bộ nhớ ngắn hạn).

La bộ nhớ chữ số trong pin này, nó chỉ được hiệu chuẩn cho trẻ em học từ lớp ba đến lớp năm của trường tiểu học.

Bài kiểm tra cấp hai

Le kiểm tra cấp hai được hiệu chuẩn cho trẻ em đi từ lớp ba đến lớp năm của trường tiểu học và bao gồm:

1) Bằng chứng về bộ nhớ làm việc trực quan và không gian:

  • Câu đố tưởng tượng. Đứa trẻ phải sắp xếp lại một hình ảnh mà không di chuyển các yếu tố cấu thành;
  • Ma trận hoạt động đồng thời. Đứa trẻ phải tái tạo các mô hình hình vuông ở một vị trí khác với vị trí quan sát được;
  • Đường dẫn trên ma trận. Đứa trẻ phải hiểu điểm cuối của một con đường trên một ma trận chỉ sử dụng các hướng dẫn bằng lời nói của người kiểm tra.

2) Bằng chứng về hình ảnh thụ động và bộ nhớ làm việc không gian:

  • Kiểm tra bộ nhớ trực quan (Cá, bóng bay, con số vô nghĩa);
  • Kiểm tra bộ nhớ không gian trực quan ở định dạng đồng thời (Ma trận đồng thời, chấm đồng thời, bóng đèn)
  • Kiểm tra bộ nhớ không gian trực quan ở định dạng tuần tự (Ma trận tuần tự, chấm liên tiếp, bóng đèn gián đoạn)

Kết luận: điểm mạnh và điểm yếu

ƯU

La BVS-Các khóa học nó là một công cụ quan trọng cho phép đánh giá chính xác các khía cạnh rất liên quan (và thường bị "quên") trong hoạt động nhận thức của trẻ. Không giống như các thành phần bộ nhớ hoạt động được xem xét trong các loại pin khác (Bộ nhớ chữ số WISC-IV và Sắp xếp lại số chữ cái; Khoảng cách chữ số và Kiểm tra khóa học BVN) cho phép bạn chẩn đoán các khó khăn về trí nhớ làm việc trực quan và không gian một cách chi tiết hơn nhiều. Ngoài việc cho phép đánh giá các nhịp (cả trực quan và không gian, điều hiếm khi có thể xảy ra với các pin khác), nó cho phép ước tính khả năng cập nhật của bộ nhớ làm việc.

CÁC KHUYẾT

La BVS-Các khóa học tuy nhiên, nó có một giới hạn rất quan trọng: pin chủ yếu được hiệu chuẩn trên một dân số rất nhỏ, làm cho nó hữu ích hầu như chỉ dành cho trẻ em học từ lớp ba đến lớp năm của trường tiểu học, đặc biệt là các bài kiểm tra cấp hai là đặc trưng nhất của loại pin này so với những người khác trên thị trường.

Tóm lại, chúng tôi chỉ có thể đánh giá tích cực về BVS-Các khóa học, cảm thấy nó một dụng cụ mà mọi bác sĩ lâm sàng nên có người thực hiện chẩn đoán tâm thần kinh trong độ tuổi phát triển.

Mua BVS-Corsi trên Amazon
Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!