Đọc là một máy đo tốc độ miễn phí, chỉ có công cụ xác thực khoa học để tăng tốc độ đọc. Nếu con bạn đang gặp khó khăn trong việc đọc một số loại từ nhất định, bạn có thể sử dụng thời gian hiển thị theo thời gian trong danh sách của chúng tôi để rèn luyện và cải thiện tốc độ đọc của trẻ. Đọc có nhiều thành phần có thể tùy chỉnh: bạn có thể tạo danh sách, thay đổi thời gian hiển thị hoặc loại hoạt động, quan sát báo cáo đào tạo và nhận bản pdf có thể in của danh sách.

Hãy thử Đọc, hoàn toàn miễn phí!

Đọc Tachistoscope ngoại tuyến

Đã đến lúc để đọc! Hy vọng công cụ của chúng tôi sẽ hữu ích để tăng tốc độ đọc của con bạn!


Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
Máy phát điện không từ