Hôm nay, chúng tôi giới thiệu ứng dụng web EMO - Các bài tập về chức năng xương khớp, được ra đời với sự cộng tác của các nhà trị liệu ngôn ngữ Claudia Ferreira Maria Ferreira và Chiara Fusaro
 
Nó là gì và nó hoạt động như thế nào? Bạn sẽ tìm ra bằng cách xem video chúng tôi đã thực hiện cho bạn!

Bạn có thể sử dụng EMO từ đây: https://www.trainingcognitivo.it/emo/

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!