Trong bảng này, chúng tôi báo cáo các kỹ năng từ vựng diễn đạt mong đợi cho trẻ em theo độ tuổi. Rõ ràng là có rất nhiều cá nhân được đưa ra bởi tình trạng kinh tế xã hội, khả năng giáo dục và kinh nghiệm học tập. Tuy nhiên, sự sai lệch đáng kể so với những con số này có thể là cơ sở để tham khảo ý kiến ​​chuyên gia.

tuổi Kích thước từ vựng (trong sản xuất)
12 tháng 2 đến 6 (ngoài mẹ e cha)
15 tháng 10
18 tháng 50
24 tháng 200-300
30 tháng 450
3 năm 1'000
3 năm 6 tháng 1'200
4 năm 1'600
4 năm 6 tháng 1'900
5 năm 2'200-2'600
6 năm 2'600-7'000
12 năm 50'000
Phát triển vốn từ vựng biểu cảm

Dịch và chuyển thể bởi: Lanza và Flahive (2009), Hướng dẫn LinguiSystems cho các cột mốc giao tiếp

Bạn cũng có thể thích:

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
Phát triển khái niệm ở trẻCâu hỏi con