Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một rối loạn phát triển thần kinh khởi phát sớm được đặc trưng bởi các vấn đề chú ý, hiếu động thái quá và bốc đồng[2].

Một trong những khó khăn thường đi kèm với rối loạn này liên quan đến môi trường học đường: ở trẻ em và những người trẻ tuổi với chẩn đoán này thường thấy hiệu suất thấp. Bắt đầu từ dữ liệu này, một nhóm các nhà nghiên cứu[1] ông quan tâm đến việc xác định một số yếu tố có khả năng dự đoán việc học ở trường.

Một trong những xét nghiệm thực sự được sử dụng rất thường xuyên trong đánh giá chẩn đoán cho ADHD giả định là WISC-IV; nó là một bài kiểm tra mức độ trí tuệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực (ví dụ như trong đánh giá tâm sinh lý đối với chứng khó đọc) và ngoài chỉ số trí tuệ, cung cấp chỉ dẫn về các lĩnh vực cụ thể mà chủ yếu là: khả năng suy luận bằng lời nói , kỹ năng suy luận không gian trực quan, bộ nhớ làm việc bằng lời nói và tốc độ xử lý.


Các nhà nghiên cứu tập trung vào các điểm số khác nhau được dự đoán bởi WISC-IV để hiểu những điểm nào hữu ích nhất để dự đoán kết quả học tập với sự có mặt của ADHD.

Nghiên cứu

Một nhóm trẻ em từ 8 đến 12 tuổi (một nửa được chẩn đoán mắc ADHD và một nửa có sự phát triển điển hình) đã trải qua bài kiểm tra nói trên, WISC-IV và các bài kiểm tra tiêu chuẩn khác liên quan đến việc học ở trường, tức là những dự kiến trong KTEA (đọc và toán học).

Mục đích của các học giả là để xem điểm số WISC-IV nào (bài kiểm tra trí thông minh) có liên quan mạnh mẽ nhất với điểm số của bài kiểm tra học tập ở trường.

Kết quả

Un kết quả đầu tiênphù hợp với kỳ vọng, như sau: trẻ em bị ADHD có kết quả học tập thấp hơn so với những trẻ có sự phát triển điển hình.

Un kết quả thứ hai sơ bộ là việc tìm thấy chỉ số IQ thấp hơn trong ADHD. Trước khi đưa ra kết luận, rất hữu ích khi giới thiệu một dữ liệu bổ sung: điểm tổng thể thấp nhất trong WISC-IV không liên quan đến tất cả các bài kiểm tra nhưng được xác định bởi hai chỉ số, tức làChỉ số hiểu lời nói (mà chúng ta có thể tầm thường hóa trong khả năng diễn đạt lý luận bằng lời nói) vàChỉ số bộ nhớ làm việc; nói cách khác, điểm số thấp nhất trong IQ không thể hiện khả năng suy luận thấp hơn mà phải làm với các khía cạnh cụ thể (tuy nhiên, kỹ năng suy luận không gian và tốc độ xử lý là bình thường).

Un kết quả thứ ba, có lẽ thú vị hơn, là mối quan hệ giữa chẩn đoán ADHD và thành tích học tập đã trở nên tồi tệ hơn bởi điểm số trongChỉ số hiểu lời nói và trongChỉ số bộ nhớ làm việc. Cụ thể, điểm số trong hai chỉ số WISC-IV này đã giải thích khoảng 50% mối quan hệ giữa chẩn đoán ADHD và các bài kiểm tra học tập ở trường; đặc biệt, đó là bộ nhớ làm việc có trọng lượng lớn nhất, giải thích 30% mối quan hệ này (trong khi 20% được giải thích về điểm số trongChỉ số hiểu lời nói).
Do đó, khi so sánh trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng ADHD về kết quả học tập của chúng, một phần đáng kể của sự khác biệt có thể xuất phát chính xác từ trí nhớ làm việc và kỹ năng suy luận bằng lời nói.

Un kết quả thứ tư nó vốn chỉ dành riêng cho bộ nhớ làm việc. Đi để táchChỉ số bộ nhớ làm việc, Các nhà nghiên cứu đã điều tra cái nào trong hai phép trừ tạo ra nó (Ký ức về hình e Sắp xếp lại các chữ cái và số) là quan trọng nhất trong việc làm trung gian mối quan hệ giữa chẩn đoán ADHD và thành tích học tập thấp hơn. Kết quả chỉ ra rằng Sắp xếp lại các chữ cái và số đã có một vai trò trong mối quan hệ này.

các kết quả mới nhất liên quan đến các khía cạnh cá nhân của việc học ở trường:Chỉ số hiểu lời nói Sắp xếp lại các chữ cái và số cả hai dường như ảnh hưởng đến kỹ năng đọc (cả từ quan điểm giải mã và liên quan đến sự hiểu văn bản) trong khi, đối với các kỹ năng toán học, từ nghiên cứu này chỉ có điểm số trong Sắp xếp lại các chữ cái và số họ dường như giải thích những khó khăn của những cậu bé bị ADHD so với những người có sự phát triển điển hình.

kết luận

Dữ liệu nổi lên từ nghiên cứu này dường như cung cấp cho chúng tôi thông tin rất hữu ích. Mặc dù không đầy đủ để đánh giá về tâm thần kinh, một xét nghiệm thông thường đơn giản trong độ tuổi phát triển như WISC-IV dường như có khả năng cung cấp cho chúng tôi một số chỉ số rủi ro hữu ích với sự có mặt của chẩn đoán ADHD.

Đặc biệt điểm càng thấp trongChỉ số hiểu lời nói bạn càng có nhiều khả năng nhận thấy những khó khăn trong việc đọc ở trẻ bị ADHD. Những khó khăn sẽ trở nên phức tạp hơn nữa với sự có mặt của điểm thấp trong Sắp xếp lại các chữ cái và số dường như cũng có tác động trở lại trong lĩnh vực toán học, bên cạnh việc ảnh hưởng đến khu vực đọc.

Tài liệu tham khảo

  1. Calub, CA, Rapport, MD, Friedman, LM và Eckrich, SJ (2019). Chỉ số IQ và thành tích học tập ở trẻ ADHD: Các tác động khác nhau của các chức năng nhận thức cụ thể. Tạp chí Tâm lý học và Đánh giá hành vi41(4), 639-651.
  2. Nuckols, CC và Nuckols, CC (2013). Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần, (DSM-5). Philadelphia: Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
Mối quan hệ giữa chức năng hành pháp và trí thông minh là gì?